Anekdot.me:Таверна/223

Материал из Anekdot.me
Перейти к:навигация, поиск
#223
Flag gd.png Гэльский язык // Gàidhlig

Bha innleadair, dotair agus fear-lagha a' deasbaireachd ri cheile, gach aon dhiubh a' tagairt gur aige fhéin a tha an dreuchd as sine anns an t-saoghal. Thuirt an dotair, «Bha mo dhreuchd-sa ann bho thùs. Chaidh Eubha a cruthachadh bho aisean de chuid Adhaimh. 'Se obair an lamh-lèigh a th’ann, gu cinnteach.» Thuirt an t-innleadair, «Mus tàinig an duine don chruinne-cé, chaidh an cruinne-cé a chruthachadh à mì-riaghailt agus àimhreit. 'Se innleadair a rinn an obair sin, gun teagamh.» Fhreagair am fear-lagha, «Agus có a-réist a tha sibh a' smaoineachadh a chruthaich a' mhì-riaghailt agus an àimhreit?»

Заспорили однажды инженер, доктор и юрист. Каждый заявлял, что его профессия — самая древняя на Земле. — Моя профессия, — сказал доктор, — была с самого начала. Ева была создана из ребра Адама. Это, без сомнения, работа хирурга. — Ещё до появления человека, — сказал инженер, — мир был создан из хаоса и беспорядка. Это, ясное дело, совершил инженер. — А как вы думаете, — ответил юрист, — кто создал хаос и беспорядок?